01-2

Meysydd Gwasanaeth

Diwydiant cylched integredig
Diwydiant ynni newydd
Diwydiant bwyd a fferyllol
Diwydiant gweithgynhyrchu peiriannau
Diwydiant arddangos panel gwastad
Diwydiant gwyddor bywyd
Diwydiant adeiladu cyhoeddus
Canolfan Data Rhyngrwyd (IDC)

02-3

Gwasanaeth proses gyfan

Ymgynghori a Dylunio
Rheoli Peirianneg
Caffael Offer
Logisteg Masnach
Adeiladu a Gosod
Gweithredu a Chynnal a Chadw